top of page

Centrum  grupa: formularz agendy

parents.png

 Formularz agendy

Użyj tego formularza, jeśli jesteś rodzicem/opiekunem dziecka w MCPA i chciałbyś, aby coś zostało dodane do porządku obrad nadchodzącego spotkania. Nie jest to formularz, za pomocą którego można składać skargi lub kwestie dotyczące dziecka, ponieważ nie nadają się one do dyskusji w grupie fokusowej.  Przykładami mogą być: parking, imprezy rodzinne, kolacje szkolne, kluby itp.

 

Należy pamiętać, że niekompletne zgłoszenia mogą nie być brane pod uwagę. Decyzję o tym, czy dany punkt należy umieścić w porządku obrad, podejmuje przewodnicząca (Christina Djebah, gubernator powiązań rodzicielskich).

form.png

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page