top of page

diiradda  kooxda: qaabka ajandaha

parents.png

 Qaabka Ajendaha

Fadlan isticmaal foomkan haddii aad tahay waalidka/masuulka ubadka jooga MCPA oo aad jeclaan lahayd in wax lagu daro ajandaha kulanka soo socda. Kani maaha foom lagu soo gudbiyo cabashooyinka ama arrimaha gaarka ah ee ubadka maadaama aysan ku haboonayn in laga doodo kooxda diiradda.  Tusaalooyinka waxay noqon karaan: Baarkinka baabuurka, dhacdooyinka qoyska, cashada dugsiga, naadiyada iwm.

 

Fadlan ogow, soo gudbinta aan dhamaystirnayn lagama yaabo in la tixgeliyo. Go'aanka ah in shay lagu daro ajandaha waa kan Guddoomiyaha (Christina Djebah, guddoomiyaha xiriirka waalidka).

form.png

Waad ku mahadsan tahay soo gudbinta!

bottom of page