top of page
IMG_1920.jpg

zasady 

Aby poprosić  bezpłatne kopie papierowe prosimy o kontakt z Recepcją Primary Academy.  Jeśli potrzebujesz pomocy w dostępie do tych dokumentów, np. pomocy językowej, nie wahaj się zapytać w recepcji.

policies.png

dla śledzenia zasad kliknij tutaj

finanse

Aby uzyskać informacje dotyczące sprawozdań finansowych, odwiedź tutaj.  Dla  wizyta usługi benchmarkingu finansowego tutaj

Blue Policy.png

Raport roczny i sprawozdanie finansowe

Blue Policy.png

Ładowanie i remisja

Blue Policy.png

Statut

Finance
IMG_0577.jpg

Ochrona i zachowanie

Orange Policy.png

Plan dostępności

Orange Policy.png

Przeciwko znęcaniu się

Polityka

Orange Policy.png

Ulotka dotycząca przeciwdziałania nękaniu dzieci

Orange Policy.png

Frekwencja i punktualność

Orange Policy.png

Zachowanie

Orange Policy.png

Polityka i plan równości

Orange Policy.png

Polityka wykluczeń

Orange Policy.png

Zdrowie i bezpieczeństwo

Orange Policy.png

Strona główna / Umowa Akademii

Orange Policy.png

Edukacja LGBTQI

Orange Policy.png

Pozytywna obsługa

Orange Policy.png

Ochrona i ochrona dzieci

Orange Policy.png

Związki i edukacja seksualna

Orange Policy.png

Uczniowie z   potrzeb zdrowia, którzy nie są w stanie uczestniczyć

Orange Policy.png

Nadużycie wobec personelu

Orange Policy.png

Polityka bezpieczeństwa elektronicznego

Orange Policy.png

Opiekować się dziećmi

Safeguarding and Behaviour
Additional Support and Funding

dodatkowe wsparcie i finansowanie

Green Policy.png

Wsparcie EAL

Green Policy.png

Umowa o dofinansowanie

Green Policy.png

Uczeń Premium

Green Policy.png

Przenoszenie i obsługa

Green Policy.png

WYSŁAĆ  Informacja

Green Policy.png

Specjalne potrzeby edukacyjne

Green Policy.png

Finansowanie sportu

Green Policy.png

Pielęgnacja intymna

Green Policy.png

Strategia nadrabiania zaległości w Covid 2020-21

IMG_3423.jpg

INNE Niezbędne Informacje

Pink Policy.png

Zasady rekrutacji

Pink Policy.png

Przyjęte zasady użytkowania

Pink Policy.png

Polityka reklamacyjna

Pink Policy.png

Certyfikat Cyber Niezbędny

Pink Policy.png

Polityka przechowywania danych

Pink Policy.png

Podrzucanie i odbieranie dzieci

Pink Policy.png

Ogólne przechowywanie danych 

Pink Policy.png

Polityka prywatności gubernatorów

Pink Policy.png

Zasady GMAT

Pink Policy.png

Informacje ustawowe GMAT

Pink Policy.png

Certyfikat rejestracji ochrony danych ICO

Pink Policy.png

Oświadczenie dotyczące pudełka na lunch

Pink Policy.png

Wsparcie medyczne i pierwsza pomoc

Pink Policy.png

Zasady dopuszczalnego użytkowania urządzeń mobilnych

Pink Policy.png

Polityka prywatności rodziców

Pink Policy.png

Polityka prywatności personelu

Pink Policy.png

Polityka prywatności uczniów

Pink Policy.png

Nauczać i uczyć

Pink Policy.png

Mundur

Pink Policy.png

Polityka wolontariatu

Pink Policy.png

Ustawa o wolności informacji

Pink Policy.png

Załącznik do zasad COVID-19

Pink Policy.png

COVID-19 Śledzenie i śledzenie

Pink Policy.png

Polityka informowania o nieprawidłowościach

Pink Policy.png

Polityka zdalnego uczenia się

Pink Policy.png

Schemat delegacji

Pink Policy.png

Nowo wykwalifikowani nauczyciele

Pink Policy.png

Wizyty edukacyjne 

Pink Policy.png

Wizyty edukacyjne Niemieszkalne

Pink Policy.png

Ocena ryzyka wizyt edukacyjnych

Pink Policy.png

Ocena ryzyka wizyty edukacyjnej w przypadku poważnego stanu zdrowia lub niepełnosprawności

Pink Policy.png

Procedura wizyty edukacyjnej

Pink Policy.png

Systemy biometryczne

Pink Policy.png

Informacje zwrotne i dowody

Pink Policy.png

Umowa użytkowania Google Meet

Other Essential Information
bottom of page